Ho Chi Minh City begins relocating underground infrastructure for construction of Metro Line 2

17 /06 /2023

It is reported that the city of Ho Chi Minh City will begin relocating underground electricity, water and telecommunications infrastructure this month to build Metro Line 2. Electrical cables will be removed first from June 6, followed by communication cables and sewerage. The Ho Chi Minh City Rail Administration (MAUR), which manages all of the […]

Announcement of the opening schedule of German classes in November 2019 at PISA Education

05 /05 /2023

Lịch khai giảng đã có – Xin gió cứ ùa về.PISA Education trân trọng thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A2 vào ngày 09-12-2019 tại Hà Nội. Hãy đăng ký ngay bây giờ để được học thử miễn phí 2 buổi và trải nghiệm chất lượng học tiếng Đức chỉ […]

Announcement of the opening schedule of Korean language classes at PISA Education

05 /05 /2023

Lịch khai giảng đã có – Xin gió cứ ùa về.PISA Educationtrân trọng thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A2 vào ngày 09-12-2019 tại Hà Nội. Hãy đăng ký ngay bây giờ để được học thử miễn phí 2 buổi và trải nghiệm chất lượng học tiếng Đức chỉ có […]

Announcement of the opening schedule of German classes at PISA Education

05 /05 /2023

Lịch khai giảng đã có – Xin gió cứ ùa về.PISA Education trân trọng thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A2 vào ngày 09-12-2019 tại Hà Nội. Hãy đăng ký ngay bây giờ để được học thử miễn phí 2 buổi và trải nghiệm chất lượng học tiếng Đức chỉ […]

  • Trang chủ
  • Điện thoại
  • Mail
  • Zalo