TRÌNH ĐỘ A1 En

Ngày đăng: 05 /05 /2023 - quantrihazo

Mục tiêu đào tạo

08 BÀI TEST MODUL GIÁO VIÊN SOẠN VÀ KIỂM TRA HỌC VIÊN, GỬI KẾT QUẢ CHO BQL

04 BÀI KIỂM TRA GIỮA TỪNG TRÌNH HỌC DO TT THỰC HIỆN:
LẦN 1: SAU BÀI HỌC 6
LẦN 2: SAU BÀI HỌC 12
LẦN 3: SAU BÀI HỌC 18
LẦN 4: SAU BÀI HỌC 24

Thời gian đào tạo
24 bài học, 45 buổi tương ứng 180 tiết

HÌNH THỨC KIỂM TRA

4 KỸ NĂNG ( NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT)

BQL SẼ LÊN KẾ HOẠCH KIỂM TRA LỘ TRÌNH CHO TỪNG LỚP GỒM LỊCH COI CHÉO, CHẤM CHÉO VÀ LỊCH DẠY THAY

BQL LÊN ĐỀ THI CHO CÁC LỚP, CHẤM VÀ THÔNG BÁO ĐIỂM THI SAU 3 NGÀY

Lưu ý: Giáo viên coi thi và học sinh học được sao chép bài kiểm tra,

ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN

CHẤP HÀNH NỘI QUI CỦA TRUNG T M, QUẢN LÝ LỚP…..

ĐÁNH GIÁ QUA TRÌNH ĐỘ, PP GIẢNG DẠY: BQL DỰ GIỜ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

ĐÁNH GIÁ QUA PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

CÁC GIÁO VIÊN HOÀN THÀNH TỐT CÁC TIÊU CHÍ CỦA TT SẼ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT HỌC VIÊN

ĐÁNH GIÁ QUA SỰ CHUYÊN CẦN VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN:
THỜI GIAN ĐI HỌC, SỐ BUỔI NGHỈ HỌC, LÀM BTVN, VỞ GHI, CHUẨN BỊ BÀI MỚI….

ĐÁNH GIÁ QUA KẾT QUẢ CỦA CÁC BẢI KIỂM TRA

HỌC VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ TỐT, CHẤP HÀNH TỐT NỘI QUI CỦA TT ĐƯỢC KHEN THƯỞNG VÀ VINH DANH THEO LỚP THEO THÁNG

Register
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Việt Nam: Địa chỉ:33/3 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam Hotline:(+84)964-455-223 / (+84)966-975-108 Zalo: PiSA Education - (+84)964-455-223 Email: pisa.edu.contact@gmail.com Facebook:  PISA Education
REGISTER

    Other Courses

  • Trang chủ
  • Điện thoại
  • Mail
  • Zalo